BIBLIAKÖR - Keresztyén Gyülekezet Bécs

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16)

Alkalmaink:

Bibliaóra

szerdánként

19:00 - 21:00

 

Vasárnapi Istentisztelet + gyermekalkalom

 

2017 április 23 - 16 óra

2017 május 6 - 10 óra

 

 

Alkalmaink részletesen itt

BIBLIAKÖR - Bécsi Magyar Keresztyén Közösség
2013 Karácsony: készülnek az ajándékok
BIBLIAKÖR - Magyar keresztény gyülekezet Bécsben
2013 Karácsonyi családi istentisztelet

Karácsonyi családi istentisztelet

BIBLIAKÖR - Ungarische Gemeinde Wien
Bibliakör Bécs gyülekezet
Bibliakör Bécsi Magyar Keresztény Közösség Gyülekezet
Pillangó, ha lehetnék.....2013 március
Bécsi Bibliakör gyülekezet adventi gyermekalkalom
Adventi vasárnapi gyermekalkalom

Mert tudom, hogy az én Megváltóm él (Jób 19,25a)

Mert közel van az a nap, közel az ÚR napja; felhős nap, a népek ideje lesz az! (Ez. 30,3)

IMÁDKOZZUNK IGAZI LELKI MEGÚJULÁSÉRT! ENGEDJÜK, HOGY ISTEN MEGVÁLTOZTASSON BENNÜNKET IS!

 

Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek. (1Pét.1,14)

Nyári szolgálataink 2014-ben

Hálás szívvel gondolunk vissza az idei nyári REFISZ táborra, ahol részt vehettünk a szolgálatban. Istené minden dicsöség! Kapcsolodó cikk a Parokián itt

Ismét közösen ünnepelhettünk Wielandplatz-i testvéreinkkel

BIBLIAKÖR - Bécsi Magyar Keresztény Gyülekezet
Az Eger-Noszvaji dícsöítö zenekar a közös Istentiszteleten

Így szól az ÚR: Alkalmas időben meghallgatlak, és a szabadulás napján megsegítlek (Ézs. 49,8)

Családi vasárnap játékkal soproni testvéreinkkel

Bibliakör - Bécsi Magyar Keresztény Gyülekezet
Az Istennek gyülekezete Korinthusban...pontosabban Bécsben :)

November 24.-én meglátogattak minket kedves testvéreink Sopronból. Külön öröm volt számunkra, hogy M. Sándor ez alkalommal mint vendégprédikátor az igeszolgálatot is elvállalta. A Szentlélek üzenete ezúttal is felemelö és elgondolkodtató volt, hogy hogyan is állunk az Istenbe vetett bizalmunkkal! Ő (Jézus) pedig azt mondta: Jöjj! Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vízen járva Jézus felé tartott. (Mt.14,29) . Az alkalom után közös étkezés, szeretetvendégség és játék is volt, mindenki nagy örömére! Testvérünk és családja életére, soproni szolgálatukra Isten áldását kérjük továbbra is. Már várjuk a következö találkozást! Még több kép a Galériában.

NYÁRI SZOLGÁLATAINK 2013

Biharvajdai tábor / Erdély

GYEK-tábor Kárpátalján

Már másodszor szolgálhattunk a kárpátaljai Gyermekevangélizációs Közösség "Camp Bereg" táborában idén. Mindig felemelö élmény ott lenni a sok gyerek között, igazi testvéri közösség az övék. Nem könnyü a kárpátaljai gyermekek helyzete, de Istenünk életeket formál, új életeket ad, s szeretetet, megtérést eredményez, ami látható, tapasztalható! Imádkozzunk a kárpátaljai gyerekekért s az ottani szolgálatért! /BB/


Részt vettünk az Evangéliumi Alliánsz imahetének nyitó alkalmán

bibliakör bécs bécsi magyar keresztény gyülekezet
Gyermekeinknek külön gyermekalkalom is volt a bécsi KEB szervezésében

Megmondta neked, ó, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az ÚR: csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel. (Mikeás 6,8)

 

Mindig nagy öröm, amikor különböző felekezetek hívei együtt járulhatnak a magasságos Isten elé, méginkább így van ez, ha különböző nemzetiségekről is van szó. Az idei ausztriai alliánsz-imahét kezdetét ezúttal a bécsi Mollardgassse-i Baptista gyülekezetben tartották, ahol mi is együtt imádkozhattunk osztrák, német, román, s sok más testvérünkkel azért a keresztyén egységért, amit az Úr Jézus meghírdetett, s amit gyakorolni sokszor oly nehéz. Hisszük, hogy az Úr meghallgatja az imákat, s szívünkbe ülteti azt a szeretetet, ami ehhez a nagy feladathoz szükségeltetik!

Megemlékeztünk a Reformációról

Bibliakör bécsi magyar gyülekezet
A régi bécsi városkapuhoz is ellátogattunk
Bibliakör Bécs magyar gyülekezet
Hálás szivvel emlékeztünk reformátor elödeinkre

AZ IGAZSÀG HALHATATLAN

 

"Reformáció után ?" -címmel elöadással egybekötött vasárnapi alkalmunkon megemlékeztünk az európai és magyarországi reformáció diadaláról, és ellátogattunk a Stubentor-nál található emléktáblához, mely Dr. Hubmayer Baltazár anabaptista reformátor kivégzése emlékére állíttatott pár éve. Az ö munkássága és mártírhalála is figyelmeztet minket, hogy egyedül Istenben és az Ö igéjében lehet bizodalmunk az élet minden terén. Jöjjön bármilyen világ, bármilyen kormány, bármilyen rendszer, eltörölhetnek országokat, népeket, s életeket, egy valami mindig marad, és az az igazi fundámentum: Isten Igéje és az Ö igazsága! Külön öröm volt számunkra, hogy vendégek is megtiszteltek bennünket ez alkalommal. Adja Isten, hogy ne csak emlékezzünk, hanem kövessük is reformátor elödeinket azon a bizonyos keskeny úton!

Ezek történtek a nyáron

Bécsi magyar bibliakör gyülekezet
Házi bibliaóra - 2012 nyár

Nyáron is összegyűlt a kis csapat

Hálás szívvel gondolunk vissza a nyári alkalmakra. Annak ellenére, hogy nem volt könnyű mindig összegyűjteni az ittmaradtakat, Urunk mindig kirendelte a megfelelő időt, és megfelelő helyet. Így aztán majdnem heti rendszerességgel sikerült összejönni valamelyik családnál vagy éppen a szabadban, hogy együtt örülhessünk az Úr Isten csodálatos ígéreteinek és tökéletesre megalkotott világának. Az imádság, éneklés, bibliatanulmányozás mellett persze nem maradhatott el a beszélgetés, a vendégség, és persze a játék sem! Kicsik és nagyok egyaránt érezhették, hogy mennyire megáldott minket az Isten!

 

...amikor így szól: Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged. (Zsid.2,12)

Bécsi magyar bibliakör gyülekezet
Bibliakör nyáron a bécsi Práterben

Kihelyezett kormányülés?

Hát nem teljesen....., de a forró nyárra való tekintettel kis csapatunk egyszer-kétszer a szabadban való bibliatanulmányozás mellett tette le a voksot.... csak hogy a hasonlatnál maradjunk. Az imaközösség így talán még jobban hasonlított azokhoz az elsö idökhöz, amikor az elsö keresztyének is hasonló körülmények között gyülhettek össze. Nem is beszélve a reformáció korabeli "erdei" gyülésekröl, összejövetelekröl. Hát lehet, hogy annak idején nem csak a természetközeliség vonzotta a hívök sokaságát, de ez sem elhanyagolható tényezö azért. Hálásak vagyunk ezekért az áldott alkalmakért is!

 

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. (Zsolt. 19,2)

[BB]


Friss hírek keresztyén szemüvegen keresztül, bizonyságtételek, online rádió, minden egy helyen megtalálható a most indult honlapon (németül) : www.jesus.at

Vendégprédikátor Fóris Attila és családja tisztelt meg bennünket

Nagy öröm és bizonyság volt számunkra Fóris Attila budapesti lelkipásztor-prédikátor és kedves családja látogatása gyülekezetünkben.Adjunk hálát az Úrnak az igazi Adventért! /BB/

Dr. Komlósi Ákos látogatása

Ismét meglátogatta kis gyülekezetünket Dr. Komlósi Ákos testvérünk

Salgótarjáni diákok a Bibliakörben

Nagy öröm volt számunkra a Salgótarjánból hozzánk látogató lelkes róm.kat. hittanos diákcsapat, akikkel közösen ünnepelhettük a vasárnapot!

Vendégségben a Wielandplatz-i református gyülekezetben

Ezúttal minket hívtak vendégségbe a Wielandplatz-i református gyülekezetbe, ahol kétnyelvü (magyar-német) Istentiszteleten vehettünk részt ottani testvéreinkkel. A gyermekeknek két felkészült bibliakörös tanítónk tartott gyermekalkalmat, s szeretetvendégségben is részesültünk. Áldott vasárnap volt ez is!

Kirándulás a Bécsi Práterben

Bécsi Bibliakör Kirándulás
A "keskeny út" ....

Még több kép a március 10.-i kirándulásról a Galériában.

Diakóniai persely

Bibliakör - Bécsi Keresztény Közösség - Gyülekezet
A székelyhídi gyermekek javára gyüjtünk!

Részletek a Misszió oldalon.

Aki ezt a kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött, mert aki a legkisebb közöttetek, az a nagy. (Lk9,48)

Bibliakör - Bécsi Magyar Keresztény Közösség - Gyülekezet
Elkezdödött a gitártanfolyam

Kedves Látogatónk! Szívesen válaszolunk kérdésedre, észrevételedre, írj bátran nekünk!

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.